Fastighetsförmedlingen

Rabbe Holmberg
Rabbe Holmberg - Mäklare sedan 1986
Peter Ekblad
Peter Ekblad - Mäklare sedan 1998

Vår långa erfarenhet av fastighetsförmedling i Pargas med skärgårdsdelarna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö garanterar en smidig service då du säljer eller köper dig en plats i skärgården.
Som Pargasbor är vi bekanta med skärgården och har de rätta kontakterna till kunder och myndigheter på området samt egna sjödugliga och snabba båtar för transport även till den yttersta skärgården.
För närmare uppgifter om vår service samt nya uppdrag ring eller mejla redan idag.


Rabbe Holmberg, pol.mag. VD
Auktoriserad fastighetsmäklare (Afm)
offentligt köpvittne 402702/192
040 557 4024
rabbe.holmberg@abolandsfastigheter.fi


Peter Ekblad, Tradenom, försäljningschef
Auktoriserad fastighetsmäklare (Afm)
offentligt köpvittne 402702/127
040 5811 894
peter.ekblad@abolandsfastigheter.fi

Vårt kontor på Strandvägen 24 i Pargas
Vårt kontor på Strandvägen 24 i Pargas

FASTIGHETSFÖRMEDLINGENS PRISLISTA, gäller fr.o.m. 1.1.2016

Grundarvode

4% av det skuldfria priset + moms 24% = 4,96%
dock minst 3100 €.

Arvode för avlägset belägna objekt och/eller objekt som kräver specialåtgärder
5% av det skuldfria priset + moms 24% = 6,20 %
dock minst 4340 €.

I arvodet ingår:
- Besök på platsen och värdering av objektet
- Anskaffning av handlingar
- Uppgörandet marknadsföringsmaterial
- Annonsering i tidningar
- Internet annonsering i företagets portaler
- Ordna allmänna och personliga visningar av objektet
- Uppgöra köpebrevet samt arrangera köpetillfället
- Ordna om köpvittne

Utöver arvodet debiterar vi för införskaffade handlingar.
Om försäljningen av objektet avslutas utan köp debiterar vi kostnaderna för anskaffade handlingar.

Övriga uppdrag

Priserna för övriga uppdrag är inkl. moms 24%

Köpebrev, där Åbolands Fastigheter endast uppgör köpebrevet (ej förmedling)
Köpebrev, aktielokal 350 €
Köpebrev, fastigheter 430 €
Köpvittne 120 €
Hyresförmedling, 1 x månadshyran

Värderingar
Muntlig, vid uppdragsavtal kostnadsfri
Snabbvärdering per email 280 €

Skriftlig värderingar
Aktielokal 350 €
Fastighet (t.ex. eg-hus, stuga, tomt) 620 €
Dessutom debiteras för resekostnader,handlingar och ev.utredningskostnader.

Utöver arvodet debiteras för handlingar och övriga kostnader
Fastighetsregisterutdrag 18,00 €
Lagfartsintyg 18,00 €
Gravationsbevis 18,00 €
Kartutdrag 18,00 €
Disponentintyg, enligt räkning
Granskning av kredituppgifter 61,50 €
Konsultuppdrag enl. timdebitering 95,00 €/t

Rabbes visningsbåt
Rabbes visningsbåt
Våra visningsbåtar